Andagter

Marts 2023
Tålmodighed – nu tak!

Februar 2023
Den bedste forfatter

Oktober 2022
Den lunkne lykke

Marts 2022
I stedet for…
Den gode lærer

Januar 2022
Trapez-akrobatens hemmelighed Frelsen er nåde

September 2021
Men større er dog Gud Om Kaj Munk

Maj 2020
Pagtens børn  
Om vores del i den nye pagt: at se og modtage
Den NYE pagt    Om at slippe lovtrældom og leve i Guds frelse

Januar 2019
Gør det alligevel!     Om at vælge kærlighedens vej på trods

Tøsepiger og tøsedrenge   Om tilgivelse mellem mennesker i Jesu kraft

November 2018
Sagt om tro      Udtalelser om tro bl.a. af Luther og Hannah P. Smith

Marts 2018
Let bagage     
Om Guds kur mod bekymringer

Januar 2018
Der står skrevet…       
Om hvad vi allerede ejer som Guds børn

Juni 2017
Midsommer-tanker     Hvad Sankt Hans bålet lærer os

Maj 2017
Kærligheds-insektet     
Om at være den eneste ene – og bygge sit liv på Gud

April 2017
Kaos                                 
 Søg Gud præcis i den situation du er

Marts 2017
Den rigtige stol               De 9 udvekslinger på korset   
Nye briller                        Om forsoningen I GT og NT

Oktober 2016
Dragen Eustace               
Andagt for børn

September 2016
Karius og Baktus                Andagt for børn

Juli 2016
Farveblind                         
Om at kende sin identitet som Guds barn

Maj 2016
Den rette væg                   Om at have sande bærende værdier 
En novelle

April 2016
Mysteriet i Torino                   
Om Jesu ligklæde
Naturvidenskabens bæger   
Om skabelse contra evolution
Giv slip!                                       
Om bøn når man er syg

Marts 2016
Drik                                             
Om at hente styrke hos Jesus

Februar 2016
Let it go                                    Om at Gud virker i det små, vi gør
Valentinsgave                        
Om at Gud har givet os Jesus
ABC                                           Om at være bevist om vore tankemønstre

Januar 2016
Arbejdsfordeling                  Om Guds del og vores del

December 2015
Godt Nytår                            Om at opleve Guds nærvær

November 2015
Tung last                                
Om at aflevere sin skyld hos Jesus

Oktober 2015
Kærlighedens magt          Om kærligheden hos Jesus, der skaber tro
Lidt mere Lewis           
      Om Lewis’ tanker om tro
Lidt Narnia                          Om Lewis vej fra ateist til kristen

September 2015
Enklere                                Om at prioritere rigtigt
Arvinger                              Om i tro at tage imod det, vi allerede har
Søg                                        
Om at søge mere og mere ind til Gud

August 2015
Ærlig snak                          Om at være sand over for Gud
Kærlighed virker              Om at styrke kærligheden i vore forhold
Tilgiv                                    Om tilgivelsens faser og afgørende betydning for trivsel
Accept                                 
Om acceptens faser og freden i accepten

Juli 2015
Et kald?                               
Om tomhed og meningen med livet         
Ajunng                                Om at tage tingene som de kommer

Maj 2015
Elsk                                      Om kærlighed som en handling og ikke en følelse
Kr.himmelfartsløfte       Om at regne med Guds løfter og handle på dem

April 2015
Godt nyt!                           
Om at turde at tro
Hyldest til sofaen           Om hvilens store betydning
Lykke                                 Om hvad sand lykke er – klostervisdom

Marts 2015
Håb                                     
Om håb og mod i mørke tider
Guds perspektiv              Om at tro på Guds ledelse også når det er svært

Februar 2015
Forårsarbejde                 
Om at leve efter Guds principper
Valentinshilsen              Om Guds store kærlighed til os
Et kærlighedsbrev         Om Guds mange kærlighedsløfter i bibelen
Jesus                                  Om at opleve Jesus helt konkret i dag

Januar 2015
En anden vej                 
  Om at vælge tro fremfor frygt
Følelser                             Om at passe på sine følelser uden at lade sig styre af dem

December 2014
Nytårs Glæde               
Om den lille pige med svovlstikkerne og Guds rige
Engle                                Om engle som konkrete realiteter
Glædelig Nu!                  Om at leve i nuét
Definitionsret               Om at store helt på Gud ret til at definere godt og ondt

November 2014
Meningen                     
Om troens store betydning for et meningsfuldt liv
Løven og lammet        Om vilje og følelser – og forligelse med sine svagheder
Fodring tilladt              Om vigtigheden af at fokusere på det positive
News                              Om det daglige fællesskab med Jesus
Hjemmebane               Om de tre anliggender: Guds, mit medmenneskes og mit eget

Oktober 2014
Kontrol                         
Om illusionen af den menneskelige kontrol over alt
Rangorden                   Om forholdet med fakta, tro og følelse
Sindsro                         Om sindsrobønnen
Et menneske               Om Elias menneskelighed –  styrke og skøbelighed
Guds kraft                   Om at acceptere Gud som en levende virkelige kraft
Uendeligt                     Om Guds ufattelige storhed
Tænk                             Om at vi ikke er vore tanker

September 2014
Elsk det som er         
Om at acceptere virkeligheden, som den er