Månedsarkiv: marts 2015

Håb

Når vi kører ind i en lang tunnel i Sydeuropa, kan jeg ofte mærke et lille sug i maven.
Trafikken hamrer af sted, vejbanerne er tætte på klippevæggen, og det er temmeligt mørkt.
Men lidt efter passerer man den første større plads i tunnelen, og på væggen lyser et stort skilt. Det fortæller, at man har kørt de første 1,3 km. – og at der nu er 4,8 km. tilbage.

Det er meget lettere at køre i en tunnel, når man hele tiden ved, hvor langt man er, hvornår den slutter – og ikke mindst: at den slutter!

I livets tunneller er det ikke altid tilfældet.
Når vi oplever mørke og svære tider, ved vi ikke, hvornår det holder op.
Og vi kan tvivle på, om det overhovedet får en ende.

Usikkerhed, håbløshed og magtesløshed er nogle af de følelser, der da ligger snublende nær.
I sådan et kaos vil vi gerne prøve at få styr på det – men vi erfarer gang på gang, at det kan vi ikke.

Magnus Malm spørger, om der findes en anden måde at forholde sig til kaos på:
En vej midt igennem det kaotiske, som hverken indebærer, at jeg flygter fra virkeligheden, eller at jeg skal have styr på alting?

Og han fortsætter:
I en krise kan vi bevæge os i to modsatte retninger.
Vi kan forsøge at nå op til det højeste punkt: overblik, kontrol, orden, beherskelse.
Eller vi kan søge ned til det laveste punkt: stilhed, tillid, lytten, modtagelighed.

Når vi føler os rådvilde, er vores fristelse, at vi forsøger at genvinde kontrollen over situationen, at presse en eller anden form for orden ned over det kaos, vi oplever.
Men Magnus Malm opfordrer os til at stå imod fristelsen:
For Gud er i kaos –  i tingenes kompleksitet.
Han er altid i omstændighederne og siger til os:
Tag sigte efter mig og kom nærmere. Forsøg ikke at beherske kaos ved at tage kontrol over det. Fokuser din tillid på mig, så vil du finde en vej.

Jesus har lovet, at Han er der midt i mørket sammen med os.
Han er det lys, som vi så utålmodigt venter på at få at se for enden af tunnelen.
Jesu ord kan virke så tomme og uvirkelige for os, og alligevel har vi lige midt i vores virkelighed lov til at klynge os til hans løfter – og vente på hans indgriben.

Profeterne i det gamle testamente fortalte igen og igen om en Messias, der engang skulle komme og frelse sit folk.
De fik aldrig løftets opfyldelse at se i deres jordiske levetid.
Men de stolede på Gud, der var lige så usynlig for dem, som han er for os!

Og Gud holdt sit ord – som han altid holder sine ord!
Kristus kom, døde og opstod, og lever nu i hvert eneste af sine børn.
Han har styr på det hele, han kommer aldrig for sent – og han skriver på klippevæggen i vore liv.

Vær ikke mismodig og nedtrykt!
Vent tålmodigt på, at Gud griber ind.
Salme 42 v.12

Guds perspektiv

Min mor har ofte citeret dette lille digt for mig, da jeg var barn:

”Først når væven er standset,
og skytlen holdt op med at slå,
vil mesteren tage tæppet til side.
Først da kan vi for alvor forstå,
hvorfor de gyldne tråde såvel som de mørke bånd
begge var nødvendige for mønsteret i Mesterens kyndige hånd.”

I svære tider kan det være meget udfordrende for os at fastholde troen på,
at vi er i Guds hånd, og at han har styr på det hele.
Hvorfor sker det svære? Hvad er meningen i dette?
Nogle gange erfarer vi trøst midt i forvirringen.
Andre gange opleves spørgsmålene ubesvarede i vore indre.

Jesus ved, det er sådan, og  han opfordrer os til at komme til ham med det hele.
Smerten, lidelsen og spørgsmålene.

Hans svar i sit ord er altid det samme:
Har du lagt dig i min hånd, kan intet fjerne dig fra mit nærvær og min kærlighed.
Hav tillid til mig, der sker ikke dig noget, som jeg ikke tillader og er med i.
Jeg sidder fortsat ved bordenden i dit liv, og det er mig, der styrer dagsordenen,
hvis du ønsker det.
Vær helt stille i min hånd og lad mig virke i dig og i omstændighederne omkring dig.

Sarah Young har gennem årene øvet sig i at være stille i bøn – helt stille!
Og derigennem lære at lytte til Guds indre stemme i hende.
I bogen “Jesus kalder” fortæller hun, hvordan hun har oplevet Jesus tale,
også når hun stod over for udfordringer og vanskeligheder:

“Når mange ting synes at gå galt, så stol på mig.
Når dit liv synes mere og mere ude af balance, så tak mig!
Det er en overnaturlig reaktion, som kan løfte dig op over dine omstændigheder.
Hvis du gør, hvad der falder dig naturligt over for vanskelighederne,
kan du blive offer for negativisme –
og formørke dit perspektiv og din tankegang.

Råb til mig!
Hvisk mit navn.
Bekræft din tillid til mig, uanset hvad du føler.

Tak mig for alt, selvom det føles unaturligt – endog irrationelt.
Gradvist vil du begynde at gå opad, indtil du igen har fast grund under fødderne.
Hvis du vælger den overnaturlige reaktion i stedet for den naturlige –
og du stoler på mig og takker mig –
vil du opleve min ufattelige fred.

Accepter hver dag som den kommer, og husk jeg er Herre over dit liv.
Glæd dig på denne dag som jeg har skabt, og stol på at jeg er med dig med al min kraft.”

At takke Gud på denne måde – både i og for det svære –  betyder altså ikke, at vi giver Gud “skylden” for det svære.
Og det bliver heller ikke noget falsk og utroværdigt – selv om vi ikke er glade for situationen.

Det bliver i stedet et bevidst valg.
Et valg vi tager, fordi Gud beder os om at gøre det!
Vores tak bliver på den måde en tillids-nøgle, vi giver Gud ind til det svære i vores liv, så han kan komme til!
Vi takker altså bevidst Gud – på trods af følelser og omstændigheder –  for derigennem at vende os helt mod ham i tillid og invitere ham ind i alt det svære.

Det giver ham adgang til at komme og gøre sin altid gode vilje i os –
og væve med de farver, han til hver tid ved er bedst!

Vær ikke bekymrede for noget, men sig altid Gud tak,
og læg jeres ønsker frem for ham i bøn.
Så vil I opleve, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand,
vil beskytte jeres tanker og hjerter og bevare jeres tillid til Jesus Kristus.
Fil. kap. 4, v 6-7.