Månedsarkiv: november 2018

Sagt om Tro

Jeg skal dristig tro, at Kristi Ord er sandhed,
og at Guds gode gaver tilhører mig.

Den menneskelige hjerne er for trang til at fatte,
at disse store ting tilhører os.

Om vi kunne tro det, hvem kunne vi så være bange for?
Så ville ingen af os frygte døden!
Men at vi er så fulde af frygt er et tegn på, at vi endnu ikke tror!
Vi hører det nok, men vi griber endnu ikke rigtig fast om det.
Ordet tro kan vi hurtigt sige, men hjertet er så skrøbeligt.
Derfor må vi blive ved med at prædike og bede om, at vi må få en fast tro.
Den kommer netop ikke ud af vort hjerte, men Herren vor Guds hjerte.
Martin Luther 1483-1546

Det, Guds barn, der har fået øjnene op for, at der er en fylde at få i Jesus
og hvis hjerte hungrer efter at komme i besiddelse af den,
vil få den besked, at det sker ved tro.
“Ja, naturligvis, siger han, jeg ved alt i kristenlivet afhænger af tro.
Men det er netop vanskeligheden, thi jeg har ingen tro, og jeg ved ikke, hvad det er,
eller hvorledes jeg skal få det.”
Sagen er, at begrebet tro sædvanligvis misforstås.
Thi i virkeligheden er det den letteste sag i verden at tro.
Du tænker dig måske ved tro noget lignende som dette

en religiøs sjælegymnastik eller en behagelig stemning i hjertet,
noget, man kan føle og glæde sig over, et pas der gør dig værdig til Guds gunst….
Men tro er i virkeligheden slet ikke noget af alt dette.
Det er blot at have tillid til Gud!
At tro er altså noget så simpelt og ligefrem som det at tage Gud
på ordet, når han siger, at han enten har gjort eller vil gøre noget for os.
Hannah P. Smith 1832 -1911

Du klager så ofte: jeg kan ikke tro
Om ordet jeg læser, det giver ingen ro.
Hvor meget jeg kæmper og strider og ber,
min frelse i Jesus jeg dog ikke ser.
Men nu skal du høre, hvorfor det er så,
at vished om frelse, du kan ikke få.
Det skyldes, at du vender alt op og ned,
og søger i hjertet at finde din fred.
Din tro vil du føle og tro, at du tror! –
og tør ikke hvile på løfternes ord.
Du ser på dig selv og på alt som er galt,
og dermed du glemmer, hvad Herren har talt.
At tro det er ikke at tro at du tror,
men barnligt at klynge dig fast til Guds ord.
Det er i din afmagt at se på Guds lam
og lader dig nøje med ordet om ham.
Da han for dig døde, han soned for alt.
Ja, ordet forkynder: Din synd er betalt.
Derfor er du skyldfri, just så som du er,
og Gud har i Kristus dig hjertelig kær.
Mathias Orheim 1884 – 1958

Jamen, hvordan kan vi arbejde for Gud, spurgte de.
Jesus svarede:
At arbejde for Gud vil sige at tro på den, han har sendt.
Joh. kap. 6 vers 28-29