Månedsarkiv: februar 2015

Forårsarbejde

Marts nærmer sig.
Det betyder forår, og inden længe står nogle vigtige valg for døren:
Hvad skal der i krukkerne og i køkkenhaven i år… 😉

Salme 119 er den længste salme i bibelen.
I menneskelivets mange aspekter som glæde, modgang, sorg, udkørthed, fortvivlelse og længsel fremhæver den på forskellig måde Gud og hans ords magt til at bære og forandre.

I vers 26 står der: Lær mig nu dine principper.
Denne bøn indeholder to vigtige udsagn: For det første at Gud har fastsat principper – altså grundregler for livet – og for det andet, at det er noget, som vi har brug for at lære.

Et af Guds principper refererer Paulus sådan:
“Bedrag ikke jer selv. Tag ikke Guds godhed for givet, for hvad et menneske sår, skal det også høste.”

I mit arbejde blandt skolebørn, har jeg lært, at vi skal ikke være ret gamle, før vi har gjort os de første mere eller mindre bevidste erfaringer med netop det princip.
Både som børn og voksne erfarer vi hurtigt, at det vi sår, kommer vi også før eller siden til at høste.
Møder vi hinanden med tillid, respekt og accept, bliver samspillet og samværet af en helt anden karakter, end når det er distance, uvenskab og mistillid, der præger relationerne.

I folkemunde udtrykker vi princippet i sentenser som:
Græsset er altid grønnest –  der hvor du vander det!
Eller i fabelen om den sorte og hvide hund, der uophørligt kæmper i menneskets indre.
På spørgsmålet om, hvem der vinder, er svaret: Den hund, der bliver fodret.
Og verslinjen: “Plante smil og plante solskin” er vist rimelig kendt af de læsere, der må have passeret de 45 🙂

Også livet med Gud påvirkes af, hvad vi vælger at så.
Når vi søger hans fællesskab fx gennem stilhed, bøn og bibellæsning præges vi af hans væsen og styrkes i vores bevidsthed om hans nærhed og hjælp i vore liv.

Max Lucado siger, at sindet er som en dør ind til vores hjerte.
Det, vi vælger at lukke ind af døren af tanker og overbevisninger, afgør, hvordan vores hjerte bliver.

Lukker vi ukrudtsfrø som mindreværd, hovmod, had, frygt og bitterhed ind, bliver det mørket fra disse tanker, der vil præge vore liv.
Hvis vi derimod afviser at knytte os til disse tanker – og i stedet bevidst prøver at fylde vore hjerter med frø fra Guds forråd, bliver det lyset og sandheden, der vil forme vore liv.

Bedrag ikke jer selv, siger Paulus.
Og selv de mindste skolebørn ved med et smil i øjet, ” at man kan altså ikke høste radiser, der hvor vi har sået gulerødder”!
Eller plukke chili af tomatplanterne 😉

For det er et princip.
Et af Guds fastsatte livsprincipper.
Sår og dyrker vi det negative, uforsonlige og destruktive – får vi mere af det.
Sår og dyrker vi det positive, tilgivende og konstruktive – får vi mere af det.
Alle steder.
I parforholdet, familien, venner, arbejdspladsen, nabolaget, samfundet…

Og søger vi aktivt Guds livsopbyggende og helende tanker, er det dem, der vil vokse i vore hjerter og præge vort liv.

Lykkeligvis afhænger dette arbejde overhovedet ikke af vore egne livs “grønne fingre”.
Et af de billeder, der bruges om Gud er, at han er som en klog gartner.
En gartner der vil hjælpe os med at vælge frø, så, luge  – og på bedste måde passe vor livs have sammen med os, når vi beder Ham om det.

Vi bruger ikke menneskelige metoder i den åndelige kamp, men Guds mægtige kraft, som kan nedbryde tankemæssige fæstningsværker og besejre imponerende argumenter.
2. Kor. kap.10 v. 4

 

Valentins-hilsen fra Gud

Religioner er menneskets søgning efter Gud, men evangeliet er Guds søgning efter mennesket, er der blevet sagt.
I religionerne er det mennesket selv, der på forskellig måde prøver at finde Gud – og kvalificere sig til fællesskab med det “guddommelige” –  enten ved levevis, visdom eller forskellige gerninger.

I evangeliet vendes det hele på hovedet.
Her er det Gud, der gennem Jesus åbenbarer sig synligt på jorden.
Han vælger også at lade sig ydmyge og henrette på et kors for at frelse sin elskede skabning.
Efter opstandelsen tilbyder Gud gennem sin Ånd at etablere et både jordisk og evigt fællesskab mellem sig selv og mennesket.

For os der er vokset op i den kristne kultur i Danmark, kan dette efterhånden blive meget selvfølgeligt.
Vi har jo hørt det så tit.
Det med Guds kærlighed og hans frelse – selvfølgelig er Gud da kærlig!

For mennesker der ikke lever i denne virkelighed og måske i frygt famler sig frem i deres søgning efter en gud, kan dette imidlertid være ganske revolutionerende.

En evangelist fortalte, hvordan han i et afrikansk land havde forkyndt evangeliet om Guds kærlighed og tilbud om frelse og fred gennem Jesus.
Efterfølgende blev han nærmest overfaldet af en gruppe pårørende, der dybt frustrerede og ulykkelige råbte til ham, hvor længe han havde vidst dette?!
For de havde lige mistet en far, der var død under de værste kvaler i frygt for ånder og alt det ukendte.
“Hvorfor er du ikke kommet til os for længe siden og fortalt om den kærlighed og frihed?
Så havde han fået mulighed for at dø i fred”, næsten græd de.

Spørgsmålet er så måske, om ikke også vi, der har hørt det mange gange, kan have meget svært ved at fatte rækkevidden af, at må kalde Gud “Far”.

Og det oven i købet en kærlig og omsorgsfuld Far.
Vores hjerner har lært det og  fortæller det måske – men hvor kan det være svært at få det helt ned i hjertet, så vi forstår…

Forstår hvor elskede vi er.
Forstår at hver eneste af os er så ufattelig dyrebar for Gud.
Forstår at det er Gud selv, der hænger der på korset.

Forstår at han ikke elsker os, fordi han har hængt der!
Men at han hang der, fordi han elsker os!

Herunder følger som lovet i foregående blog 2. del af

“Brev fra din himmelske far”

”Jeg fører, jeg forvandler, jeg arbejder; men ikke når du prøver på det.
Jeg vil ikke kæmpe mod dig.

Du er min!
Lad mig have den glæde at gøre dig lig Kristus.
Lad mig elske dig!

Lad mig give dig glæde, fred og godhed.
Ingen ellers kan.
Forstår du ikke det?

Du er ikke din egen.
Du er blevet købt med blod, og nu tilhører du mig.

I virkeligheden kommer det ikke dig ved, hvordan jeg handler med dig.
Det eneste, du skal gøre, er at se hen til mig – og kun til mig.
Aldrig til dig selv og aldrig til andre.

Jeg elsker dig!

Lad være med at kæmpe, men hvil i min kærlighed.
Jeg ved, hvad der er bedst og vil gøre det i dig.
Hvor jeg dog ønsker frihed til frit at elske dig.

Hold op med at prøve at gøre noget og lad mig gøre dig til den, jeg ønsker.
Min vilje er fuldkommen!
Men vilje er tilstrækkelig!

Jeg vil give dig alt, hvad du behøver.
Se hen til mig!
Jeg elsker dig!

Jeg elsker dig!”
Din Himmelske Far

Lad os altid takke Gud, fordi han gav sin søn – en gave langt større, end ord kan udtrykke.
2. kor. kap.9.v.15

Et kærlighedsbrev

“Jeg åbnede nysgerrigt indholdsfortegnelsen og læste den spændt, men jeg havde aldrig regnet med, at det kristne budskab skulle fortsætte med at fascinere mig på denne måde”.

Sådan fortæller den tidligere iranske flygtning – nu kristne præst Massoud – om sit første møde med bibelen.
Massoud var som muslim meget frustreret over, at hans mor var blevet kristen.
Og han valgte at læse den bibel, hun gav ham, primært for at blive bedre udrustet til at gå imod hendes kristne venner i diskussionerne.

“Bibelen var uden sidestykke den mest gribende bog, jeg nogensinde havde haft i mine hænder.
Det var som at læse et langt kærestebrev fra Gud til mig, og jeg slugte ordene.
Vers efter vers.
Kapitel efter kapitel.”

Og selv om Massoud var særdeles modvillig til at acceptere bibelen som sandheden, måtte han læse mere og mere:
“Jeg forsøgte at glemme de ord, som jeg havde læst i bibelen, men jeg kunne ikke slippe dem. Uanset hvor meget jeg anstrengte mig for at glemme det kristne evangelium, kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvad jeg gik glip af, hvis der virkelig fandtes en kærlig gud…”

Massoud beskriver, hvordan han kæmpede imod sin “spirende tro på Jesus”, men kunne samtidig mærke, at ordene i bibelen var sande, og han oplevede, at Jesus fyldte et åndeligt tomrum, som han havde slæbt rundt på hele livet.

For Massoud blev det kærligheds-budskabet om det elskende og tilgivende far, der giver sit eget liv for at frelse os, som helt forandrede hans liv.

For mange år siden hørte jeg en oplæsning af et “Brev fra din himmelske Far”.
I dette brev var samlet nogle af de kærlige udsagn og løfter, som Gud åbenbarer i forskellige dele af bibelen.
Heri oplevede jeg også Guds kærlighed meget stærk og konkret gennem de nedskrevne bibelord.
Nedenunder gengives første del af dette brev – anden del trykkes i den næste blog 😉

Brev fra din himmelske Far
”Jeg elsker dig!
Jeg elsker dig og udgød mit eget blod for at gøre dig ren.
Du er ny.
Men tro, at det er sandt.

Du er dyrebar i mine øjne, og jeg skabte dig netop, som du er.
Lad være med at kritisere dig selv og bliv ikke modløs, fordi du ikke er fuldkommen i dine egne øjne. Det fører kun til frustration.

Jeg ønsker, at du skal stole på mig, et skridt ad gangen, en dag ad gangen.
Dvæl i min kraft og i min kærlighed.
Og vær fri – vær dig selv.

Tillad ikke andre mennesker at styre dig.
Jeg vil lede dig, hvis du vil lade mig.
Vær klar over, at jeg er med dig i alle ting.

Jeg giver dig tålmodighed, glæde og fred.
Forvent at få svar fra mig.
Jeg er din hyrde, og jeg vil lede dig.

Følg mig!
Glem ikke dette.
Lyt, og jeg vil vise dig min vilje.

Jeg elsker dig.
Jeg elsker dig.
Lad det strømme ud af dig – flyde ud til alle, du kommer i berøring med.

Vær ikke bekymret for dig selv – thi du er mit ansvar.
Jeg vil forvandle dig, uden at du lægger mærke til det.
Du skal elske dig selv og elske andre, fordi jeg elsker dig.

Flyt dine øjne fra dig selv!
Se kun på mig!”

Jeg har vist dem, hvem du er, og det vil jeg fortsætte med, for at den kærlighed, hvormed du har elsket mig, må være i dem, og jeg må være i dem.
Joh.kap.17 v. 26

Jesus

Journalisten Charlotte Rørth har netop udgivet bogen “Jeg mødte Jesus”.
Heri beskrives, hvordan hun som en “helt normal dansker” fuldstændig uforberedt og
ikke-troende fik et syn af Jesus – på en bænk i Spanien.
Hun forsøger at beskrive mødet med Jesus – så godt hun kan med ord:

“Han kender mig. Han kender hvert et gram, hvert et sekund, kan se igennem alt, kan lide mig alligevel trods alle min løgne, store og små, min surhed og smålighed.
“Da jeg vover at møde hans blik, ser jeg ind i øjne, der er grønne og grå med en snert af blå og både velkommende og fyldt med venlighed”.

Det blev en total livsforvandlende oplevelse for Charlotte Rørth, der både fyldte hende med forvirring og en ubeskrivelig livsglæde og kærlighed.
Hun, der var opvokset i et marxistisk og a-religiøst miljø, oplevede pludselig en helt anden virkelighed.

Mennesker verden over har til alle tider fortalt om den slags direkte fysiske oplevelser med Jesus.
Min mands farfar fik for mange år siden et lignende Jesussyn – det var ikke på en bænk i Spanien, men i et udhus i Jylland, hvor han en aften var i bøn.
Noget han senere beskrev i sin lille erindringsbog: “Jeg fik det i tilgift”.

Jesus ønsker, vi skal lære ham at kende – mere og mere… og mere 😉
Han ønsker at komme og gøre en forskel i vore liv.
Uanset om vi ser ham direkte som Charlotte Rørth og vores oldefar gjorde – eller om han åbenbarer sig for os gennem bibellæsning, bøn, musik, natur, film, digte, sange, pilgrimsvandringer, samtaler, drømme eller andet – er kernen, at der er en Gud og skaber, der ønsker at give sig til kende, så vi må se Ham  –  i vores virkelighed.
Og han vil, vi skal vide hvorfor:
Fordi han elsker os ubeskriveligt højt og ønsker, at vi skal være i hans fællesskab – altid!

Nu afdøde Britta Krarup har i et lille digt  “Varsom” beskrevet, hvordan hun har “set” Jesus:

”Min elskede Herre
Varsom, varsom er min elskede.
Varsom, varsom er min elskede Herre.
Varsom, når han møder mig i min svaghed.

Hans øjne er bløde, og hans hænder er nænsomme,
når han møder mig i min smerte og elendighed.
Smerte, ikke fordi han tager hårdt, men på grund af mine sår.
Varsom, varsom tager han på dem.
Mine svagheder bringer min tålmodighed til bristepunktet.
Den brister – men ikke hans.
Varsom, varsom kalder han mig tilbage med uendelig tålmodighed.

Skøre, skrøbelige ting i mit liv blev knust.
Jeg accepterer, at de gik itu og kaster dem ud.
Han går ud og henter dem og sætter dem sammen igen.
Varsom, varsom min elskede Herre.
Jeg søger ind til ham og lader hans blik gennemstråle mig.
Jeg skammer mig over min ufuldkommenhed!
Og så glemmer jeg skammen, da han rækker hånden ud og stryger min kind.

Varsom – varsom min elskede Herre.”

Et knækket siv brækker han ikke af.
Et lys, der brænder svagt, puster han ikke ud.
Matt. kap.12 v.20