Tålmodighed – nu tak!

Herre gør mig tålmodig og gør det snart!
Vi kan smile af denne selvmodsigende bøn,
men det er måske i virkeligheden en bøn, mange af os har lyst til at bede!

I bogen “Tålmodighed – giv plads til evigheden” tager Niels Nymann Eriksen –
inspireret af Søren Kierkegaard –
os med ind i tålmodighedens dybere univers.
Det handler ikke så meget om den gængse form for tålmodighed med fokus på at
kunne vente og behovsudskyde for så i sidste ende at opnå noget.
Men den form for tålmodighed der bliver en måde at leve på – en måde at
“vinde sin sjæl tilbage fra verden på“.
En vej til at blive den person, som man egentligt er skabt til at være.

Det er ikke en selvhjælpsbog – ikke en vej til at få nye erkendelser
og til at lære nye teknikker.
Tværtimod faktisk.
Alt det jeg har at sige, ligger alt sammen gemt i ordet tålmodighed.
Hvad ligger der i dette begreb?

Der ligger en vilje til at stå livet igennem uden at forcere det, en villighed til selv at
undergå en forandring, før man vil forandre verden…
Styrken til at stå fast, ikke give op, ikke flygte men tøve og vente på afklaring…


I denne dybere form for tålmodighed sker forandringen inde i personen.
Som et insekt der opløses i en puppe for at modnes til noget nyt, noget større.
Tålmodighed er således ikke noget, der kan læres, men en forvandling sindet må undergå.
Det handler ikke om at vinde nye forståelser,
men om at “tilegne sig det man allerede ved”.

Bogen er ikke til selvhjælp og egne anstrengelser – men en bog til opbyggelse, understreger forfatteren.
Opbyggelseslitteraturen hjælper os ikke til at mestre tilværelsen, men til at overgive os i tillid!
Opgaven er ikke at finde egne ressourcer, som kan holde os oppe,
men til at forudsætte, at der er et fundament større end os.

Og dermed ændres hele fortegnet, for hvor selvhjælpsbogen i sidste ende
må overlade individet til sig selv, er opbyggelsesbogens budskab, at vi aldrig er alene.
Heller ikke i de situationer hvor intet andet menneske kan gøre os følgeskab.

Tanken er, at sjælen er verdens uretmæssige ejendom,
som mennesket i tålmodighed skal vinde tilbage.
Men denne indre frihedskamp indebærer, at mennesket har et sted at høre til.
Der må være en strand, en bund, hvor mennesket kan finde fodfæste,
hvis det skal lykkes at gøre sig fri fra bølgeslaget.


Dette grundlag er det evige eller Gud, som mennesket må opdage
for at kunne støde fra mod verden og modtage sin sjæl.

Der siges ikke ved eller gennem tålmodighed,
men i tålmodighed skal I erhverve jeres sjæle.
Tålmodighed er sjælens element og netop derfor,
er det at erhverve sin sjæl “stilhedens arbejde” .
Der er ikke tale om at erobre, at jage og gribe efter noget,
men om at blive mere og mere stille.


Utålmodigheden gør, at man mister sin sjæl.
Den gør mennesket rastløs og fanger det i bekymringer.

Utålmodigheden viser imidlertid ikke sit sande ansigt før sent i livet.
I ungdommen har den ofte ønskets form – noget man ønsker at eje eller opnå.
Men hvad enten ønsket opfyldes eller ej,
giver den ikke en vedvarende følelse af tilfredshed.
Så tager forsættet over.

Der lægges planer, beregnes omkostninger, sættes mål.
Så når et menneske endelig tinden…
Men snart vil det “vansmægtes af utålmodighedens kolde hede”.
For det brændstof der drev ham herop nemlig sammenligning, konkurrence,
mulighedernes kalde, vil ikke holde op med at brænde.
Han vil ikke være i stand til blot at være sig selv.
Og nu viser utålmodigheden sig i sin sidste skikkelse, som hvisker:
Det er for sent, der er ikke mere håb, dit liv er færdigt;
og værre endnu det er spildt, tabt, fortabt!


Tålmodigheden derimod lader sig hverken bedrage af ønsket, forsættet eller sejren.
Den er ikke uroligt optaget af at afsøge, hvilke muligheder dagen i morgen vil bringe,
men afventer tillidsfuldt, det som kommer.
Vel har den tålmodige ønsker og forsæt og lægger planer for i morgen.
Men han flytter ikke ind i ønsket eller forsættet og opretholder en indre distance til sine egne planer.
Han ved, at det vigtigste ikke er noget, han har frem for andre,
men noget han har fælles med alle andre mennesker

Vær stille, og erkend at jeg er Gud
Salme 46,10