Månedsarkiv: januar 2019

Gør det alligevel!

Det fortælles, at den russiske forfatter Leo Tolstoj
engang gik forbi en tigger på gaden.
Tolstoj ville gerne give manden noget og mærkede efter i sine lommer.
Men de var tomme – der var ikke engang en lille mønt at hjælpe tiggeren med.
Jeg beklager min broder, sagde Tolstoj til manden, jeg har ikke noget at give dig.
Tiggeren lyste op.
“Du har givet mig mere, end jeg kunne ønske – du kaldte mig broder”.

Størst af alt er kærligheden, har Jesus lært os.
Men hvor går den konkrete kærlighedens vej i vore mange
valg og handlinger i en ofte mørk, forvirrende og modsætningsfyldt verden?

Da man i efteråret mindedes 75-året for redningen
af de danske jøder under 2. verdenskrig, blev en jødisk talemåde citeret:
“Ingen kan redde hele verden.
Men den der redder et liv, redder en hel verden!”

Jeg mødte fornyligt en ung pige, der gennem flere år havde arbejdet
som pædagogmedhjælper.
Nu havde hun valgt at tage en uddannelse som sosu-assistent.
Men hvorfor blev hun spurgt, du er så god til at tage dig af børnene.
Hvorfor ikke uddanne dig som pædagog?
Svaret lød: For mig er det underordnet om Peter er 7 år eller 83!

Gandhi sagde det på følgende måde:
Der findes mennesker i denne verden, som er så sultne;
at Gud ikke kan åbenbare sig for dem på anden måde
end som et brød!

Det fortælles, at Martin Luther engang blev spurgt:
Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden ville gå under i morgen?
Plante et æbletræ, lød svaret!

Paradoksalt tænker vi nok…
Men alligevel – måske en pejling om en vej at gå  –  en rigtig vej på trods!

Kent M. Keith var 19 år og studerede på Harvard College.
Han kom til samme konklusion: at vælge det rette – alligevel!
Han skrev sine 10 såkaldte paradoksale bud, som senere bl.a. inspirerede
Mother Teresa i hendes arbejde blandt fattige i Calcutta.

De 10 paradokse bud
Mennesker er uberegnelige, ufornuftige
og tænker kun på sig selv.
Elsk dem alligevel!

Hvis du gør gode gerninger vil folk tro
at du har bagtanker.
Gør dem alligevel!

Hvis du har succes, vil du få
falske venner og rigtige fjender.
Hav succes alligevel!

Hvis du gør gode gerninger i dag, vil folk
have glemt dem i morgen.
Gør dem alligevel!

Åbenhed og ærlighed gør dig sårbar.
Vær åben og ærlig alligevel!

Storsindede menneskers store planer
kan ødelægges af de mindst tænkende mennesker.
Hav store planer alligevel!

Mennesker sympatiserer med de svage,
men følger kun de stærke.
Kæmp for de svage alligevel!

Ting, som du har opbygget gennem mange år,
kan være ødelagt i næste øjeblik.
Opbyg alligevel!

Nogle mennesker trænger hårdt til din hjælp,
men angriber dig, når du rækker dem en hjælpende hånd.
Hjælp dem alligevel!

Giv verden det bedste du har, og du vil opleve
at utak er verdens løn.
Giv verden det bedste du har alligevel!

Gud kalder ikke mennesker, der er kvalificerede, siger Richard Parker.
Og han fortsætter:
Han kalder mennesker, der er villige,
Og så udruster han dem!

Gud har gjort os til det, vi er.
Vi er nye skabninger i Jesus Kristus,
så vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen
har lagt til rette for os.
Efeserbrevet 2.10

 

 

 

 

Tøsepiger og tøsedrenge

Det onde er dødt. Synd er afskaffet af pædagogpræsterne.
Skyld er noget, man har i forhold til skattevæsenet og bankerne.
Og menneskene flakker rundt i deres indre univers og plages af de ugerninger,
de har begået.
De går i terapi for at slippe af med spøgelserne. Men det nytter intet, fordi der intet forløsende
magi er i, at terapeuten siger: “Du er tilgivet – nu må du blot tilgive dig selv.”
Det runger blot rundt derinde på indersiden af hjernen.
Terapeuternes kunster begrænser sig stort set til at jage folk ind i dem selv.
Ikke til at få dem ud over sig selv.
Hvad nytter selvrefleksion, når problemet er, at livets ugerninger skal dømmes,
straffes, sones og dermed ugøres?

Sådan siger psykologen N.P. Agger og fortsætter:
Kan vi mennesker leve med dette?
Leve med at være alene med vore synder uden et system,
der kan afslutte disse?
Farer vi ikke vild inde i os selv og må etablere

vores egen rensende skærsild eller gå ind under evig fordømmelse?
Er det den pris, vi må betale for at have lukket Guds øje til og skænket hinanden
den gnidningsløse frihed?
Hvad laver præsterne?

Flemming Bak Poulsen sætter i bogen Tilgivelse er ikke for tøsedrenge
fokus på tilgivelse i et teologisk og psykologisk perspektiv.

Udfordringen i dag er, at tilgivelsen bliver privatiseret.
Tilgivelse bliver noget, der hovedsageligt foregår i et menneskes følelser og tanker.
Det bliver vigtigere at forsone sig med det, der skete, end med den, der gjorde det.
Det er tilgivelse med selvet i centrum.
Jeg skal tilgive, fordi jeg har brug for at hele såret i mig selv.

Men tendensen viser også ifølge Bak Poulsen, at vi er mere optagede af at tilgive
end selv at blive tilgivet.
Vi lærer først og fremmest at forstå os selv som ofre for andres ondskab.
Man kan sagtens tale om skyld og synd hos andre, det er sværere at se den hos sig selv.
Men vi er ikke kun ofre, siger Bak Poulsen.
Vi er også overgribere og har brug for at erkende dette.

Også ud fra et bibelsk perspektiv er det en vigtig pointe.
Vi kan ikke bare flytte tilgivelsen ind i menneskets psyke.
Det er relevant og nyttigt at arbejde psykologisk med det, der skete.
Men at kalde det tilgivelse vil være forkert.

Tilgivelse skal fastholdes som et relationsbegreb.
Men det er ikke enten – eller.
Tilgivelsen rummer både mellemmenneskelige og indre psykiske aspekter.
Og det er ifølge Bak Poulsen vigtigt at fastholde begge elementer i tilgivelsen.

Når mellemmenneskelig tilgivelse omtales i Det ny testamente,
er det altid med relationen som mål.
Det er ikke af hensyn til den enkeltes mentale velbefindende, tilgivelsens mulighed og nødvendighed understreges.
Det er relationen til medmennesket –  og Gud – der er i fokus.

Kan vi overhovedet finde viljen, lysten og styrken til
tilgivelse i vores egen menneskelige natur?
Både til selv at tilgive – og til at finde tilgivelsen?

Ifølge bibelen er det gennem Jesus og hans kraft, vi må søge dette.
For korset evangelium er netop ikke, at kærligheden
og nåden blev fundet i mennesket – men udenfor!

Som Agne Nordlander siger om korsets mysterium:
Tyngden ligger på det objektive, på det Gud har gjort uden for os og for vores frelse.
Det forankrer min frelsesvished uden for mig selv, hos ham som er død for mig en gang for alle.
Jeg slipper for at rode i mig selv, og gøre mit gudsforhold afhængigt af min halve, totredjesdel eller trekvarte omvendelse og overgivelse.

Korsets kraft er en frigørende kraft uden for mig, som netop derfor kan få stor betydning
subjektivt inden i mig – og inden i alle andre tøsedrenge og tøsepiger!

Det var Gud, som gennem Kristus tilbød fred, forsoning og fællesskab
mellem sig selv og verden ved at tilgive menneskers deres synder.
2. Kor. 5,19