Månedsarkiv: februar 2016

Let it go

I Disneys eventyrfilm Frozen følger vi prinsesse Elsa, der har en særlig magisk gave.
Hun kan med sine bare hænder skabe is og dermed de flotteste isskulpturer, slotte og panoramaer.
I begyndelsen oplever vi, hvordan Elsa bruger sin magi – men da hun ikke kan styre den,
og er ved at skade sin søster, bliver hun bange.
Derfor vælger hun altid at gå med handsker for ikke at komme til at gøre noget forkert med sin evne.

Senere indser Elsa, at hun ikke kan leve sit liv på den måde  –
og på den måde fornægte en del af sig selv.
Hun vælger derfor at flygte ud i bjergene – alene.
Undervejs smider hun handskerne og synger sin berømte sang Let it go
mens hun med små håndbevægelser skaber det ene smukke isscenarium efter det andet.

Som kristne er vi også bærere af en særlig kraft.
Ikke en opdigtet eventyrfantasi – men en virkelig kraft: nemlig Guds kraft.

Bibelen lærer os, at når vi tror på Jesus – vil han komme og bo i vore hjerter gennem sin Ånd.
Paulus forklarer, at det faktisk er den samme Ånd, som opvakte Jesus fra de døde.
Altså ikke noget ligegyldigt og ubetydeligt – men Guds egen Ånd, der har skabt hele universet!

Som kristen kan det være meget svært at forstå og forholde sig til.
Kan jeg, der mest af alt føler mig som et skrøbeligt lerkar – virkelig have Guds Ånd i mig?
Ja – siger bibelen – sådan er det!

Det betyder så, at det ikke er min kraft eller mine evner, det handler om.
Det er Guds kraft, det afhænger af.

Elsa skulle blot lave små håndbevægelser for at sætte sin iboende kraft i spil.
Et lille vink med hånden og det smukkeste palads tårnede sig op.

På et tidspunkt manglende Jesus mad til flere tusinde mennesker.
En lille dreng kom tillidsfuldt og gav ham sin madpakke – to små fisk og fem brød.
I menneskehænder var det intet bevendt overfor det kæmpe behov.
I Jesu hænder var det rigeligt!
Hans kraft og guddommelighed kunne mangfoldigøre det ubetydelige,
som i tillid blev lagt i hans hænder.

Vi kan også opleve, at vi står med en meget lille madpakke –
og tænke at vore brød er tørre og fisken ikke helt frisk!
Men lagt i Jesus hænder betyder det intet.

Vi må trygt og tillidsfuldt bruge det lidt, vi har og give det i Guds hænder.
En bøn, et smil, en velsignelse, et telefonopkald, et opmuntrende ord,
et besøg, nogle penge, en invitation?
Det kan virke som så lidt – men Guds Ånds kraft gennem disse ting,
kan give det en ufattelig stor virkning.

I slutningen af filmen lærer Elsa at bruge sin kraft på en god måde.
Hun vender tilbage til fællesskabet, hvor hendes gave bliver til glæde og velsignelse
for de andre i byen.

Måske skal vi som Elsa også tumle os frem og øve os.
Måske er vi også bange for at gøre nogle forkert,
hvis vi vælger at bede for nogle, fortælle om Jesus eller noget helt tredje.
Det gør ikke noget!
Det vigtigste er, at vi går igang,  og i tillid til Jesus får smidt handskerne!
Let it go!

Så sendte han dem ud for at forkynde budskabet om Guds rige
og for at helbrede de syge.
Lukas kap. 9 vers 2

Valentinsgave

Når man leger gemmeleg , råber man ofte Kuk-kuk for at hjælpe den, der leder.
Så ved vedkommende i hvilken retning, han eller hun skal gå
for at finde den, der er gemt.

Jesus er Guds Kuk-kuk til os, sagde en mand fornyligt.
For Gud ønsker ikke at være gemt – faktisk gør Han alt, for at vi skal finde ham.
Ja, endda så meget at han “bytter roller” og selv leder efter os!

Religion er menneskets søgning efter Gud, men evangeliet er i virkeligheden
Guds søgning efter mennesket.
I religionerne er det mennesket selv, der på forskellig måde prøver at finde Gud –
og kvalificere sig til fællesskab med det “guddommelige” –
enten ved levevis, visdom eller forskellige gerninger.

I evangeliet vendes det hele på hovedet – og rollerne byttes om!
Her er det Gud, der gennem Jesus åbenbarer sig synligt på jorden.
Han lader sig ydmyge og henrette på et kors for at frelse sin elskede skabning.
Som en lille dreng forklarede det: Han tog al balladen!

Efter opstandelsen tilbyder Gud gennem sin Ånd at skabe
et både jordisk og evigt fællesskab mellem sig selv og os.
Alt sammen fordi Han elsker hver eneste af os så højt!

For os der er vokset op i den kristne kultur i Danmark,
kan dette efterhånden blive meget selvfølgeligt.
Vi har jo hørt det så tit.
Det med Guds kærlighed og hans frelse – selvfølgelig er Gud da kærlig!

For mennesker der ikke lever i denne virkelighed og måske i frygt famler sig frem i deres søgning efter en gud, kan dette imidlertid være ganske revolutionerende.

En evangelist fortalte, hvordan han i et afrikansk land havde forkyndt evangeliet
om Guds kærlighed og tilbud om frelse og fred gennem Jesus.
Efterfølgende blev han nærmest overfaldet af en gruppe pårørende,
der dybt frustrerede råbte til ham, hvor længe han havde vidst dette?!
For de havde lige mistet en far, der var død under de værste kvaler
i frygt for ånder og alt det ukendte.
“Hvorfor er du ikke kommet til os for længe siden og fortalt om den kærlighed og frihed?
Så havde far fået mulighed for at dø i fred”, græd de.

Spørgsmålet er så, om ikke også vi, der har hørt det mange gange,
i virkeligheden kan have meget svært ved at fatte rækkevidden af,
at må kalde Gud “Far”.

Og det oven i købet en kærlig og omsorgsfuld Far.
Vores hjerner har måske lært det –
men hvor kan det være svært at få det helt ned i hjertet,
så vi erfarer det.

Og det er det, det hele handler om!
Guds kærlighed kan slet ikke forklares – den må erfares, før vi begynder at kunne forstå.

Forstå hvor elskede vi er.
Forstå at hver eneste af os er så ufattelig dyrebar for Gud.
Forstå at Gud ikke bare står bagved –
men at det er Gud selv, der hænger der på korset.

Forstå at han ikke elsker os, fordi han har hængt der!
Men at han hang der, fordi han elsker os!

Lad os altid takke Gud, fordi han gav sin søn –
en gave langt større, end ord kan udtrykke.
2. kor. kap. 9.v.15

ABC

En kvinde møder en gammel ven på gaden og gør klar til at stoppe op og hilse på.
Vennen kigger imidlertid væk og går hurtigt forbi.
Kvinden bliver både overrasket og skuffet og beslutter sig til ikke at søge kontakt med
vedkommende mere, da vennen tilsyneladende ikke er interesseret.
Resultatet bliver højt sandsynligt et mistet venskab –  og måske en bitter kvinde.

I den kognitive terapi arbejder man med begreberne ABC.
A for Action
B for Belief
C for Consequence

A er det, der sker i virkeligheden.
B er det, vi bevidst eller (ofte) ubevidst vælger at tænke om det, der sker.
Mens C altså er den konsekvens, der bliver resultatet af det hele.

A er i dette tilfælde mødet på gaden, hvor der ikke bliver hilst.
B er kvindens tænkning om grunden til det skete: vennen vil mig ikke mere.
C er konsekvensen: et brudt venskab.

Det vigtige i ABC- tænkningen er at forstå, at den helt styrende faktor faktisk er B.
Altså hvad vi vælger at tænke og overbevise os selv om i en given situation.
Eller med andre ord hvad vi vælger at gøre til vores fortælling
om fx en episode eller en relation.

Ofte tænker vi, at der sker noget (A), som efterfølges af en direkte konsekvens (C).
Men i virkeligheden er det ofte B, der styrer og bestemmer det hele.

Udfordringen med B er, at vi måske slet ikke er bevidste om, at den findes –
eller at vi i mange forskellige situationer – ubevidst vælger at tro på diverse B’er!

Vender vi tilbage til historien, kan vi nu prøve at beholde den samme virkelighed A,
hvor kvinden møder en gammel ven, der ikke hilser.
Nu vælger kvinden imidlertid at tænke en anden B:
Det var da en mærkelig opførsel, men min ven er måske presset eller ked af det.
Jeg tror, jeg vil invitere over til en kop kaffe og en lille snak!
Nu bliver konsekvensen C – formentlig en helt anden: nemlig et styrket venskab.

Mange af vore indre smerter, konflikter og udfordringer skyldes,
at vi er fyldt med sådanne ubevidste destruktive overbevisninger og fortællinger.

Misforståede signaler, tidligere negative mønstre og frygten for andres meninger
kan være med til at skabe disse tænkninger.
Manglende selvtillid eller lavt selvværd bliver også nemt forstærket af bevidste eller ubevidste B’er.

Vores udfordring er allerførst både at erkende og genkende B’ernes tilstedeværelse
og styring i vore liv.
Dernæst bevidst at øve os i at erstatte de negative og ødelæggende B’ er med positive overbevisninger.

Bibelen giver os en masse inspiration til gode og sande B´er.
Modtager vi troen og frelsen gennem Jesus, får vi som Guds børn
tilbudt en helt ny virkelighed, vi kan bruge som glædelige og konstruktive B`er:
Vi er højt elskede.
Der findes tilgivelse.
Vi er aldrig ladt alene.
Der er ingen fordømmelse mere.
Der er ny kraft og hjælp i alle livssituationer.
Vi kan fornyes i vore tanker og indre menneske.
Der er en mening med vore liv.
Vi skal ikke bekymre os.
Gud er vores kærlige far.
Og mange mange flere 🙂

Pas på dine tanker og motiver,
for det er dem, der former dit liv.
Ordsprog. kap. 4 v. 23