Månedsarkiv: marts 2022

I stedet for…

Jeg følte stor trang til at Google, udspørge lægerne og finde undersøgelser,
så jeg kunne lære alt om min søns genfejl.
Jeg ville være supermor, problemløser og professor på området.

Sådan beskriver psykolog Pia Callesen det, da hendes nyfødte søn blev diagnosticeret
med en alvorlig genfejl, der kunne medføre hjerneskade.
På det tidspunkt var hun imidlertid også i gang med at tage en efteruddannelse
i Metakognitiv terapi, der de senere år er vundet meget frem.
Metakognitiv terapi handler ikke om at “bearbejde” traumer
og lære at kontrollere og ændre sine tanker – tværtimod!
I stedet handler det om at gøre så lidt som muligt ved sine tanker.

Grundtanken er, at menneskets sind er skabt til hele og regulere sig selv.
Ligesom den øvrige del af kroppen er det, hvis man fx får et sår.
Men ligesom kradsning i et sår kan vedligeholde og muligvis inficere det,
kan alt for megen tænkning og indad-fokus vedligeholde og forværre mentale sår.

I stedet for at bruge indadrettet energi på negative tanker og følelser,
skal man lade være med at kæmpe imod dem – og øve sig i at acceptere dem,
som de er.
Altså bare lade dem være uden at give dem opmærksomhed og i stedet prøve at
flytte fokus fra den indre stemning og ud i livets mange gøremål.
Så kan sindet få ro til at hele.

Men min nye viden om metakognitiv terapi hjalp mig til at begrænse mine spekulationer.
Jeg skulle ikke bruge alle mine mentale kræfter på at finde løsninger og helbrede Louie.
Det skulle lægerne. Jeg skulle ikke spekulere mig ned i depressive symptomer.

Jeg skulle i stedet være en nærværende mor for Louie og en støttende kone for min mand.

Denne tænkning er på mange måde sammenfaldende
med bibelens anbefalinger for det mentale liv.
Fra evangelierne kender vi Jesu opfordring til ikke at bekymre os,
men leve en dag ad gangen i tillid til Gud Faders omsorg.

Sarah Young oplevede gennem sit liv en længsel efter denne indre fred
i Jesu nærvær.
Gennem årene i sine stille stunder med bøn og bibellæsning oplevede
hun mere og mere konkret, at ordene blev levende for hende –
også ind i hendes mentale tænkning.

Hun fortæller:
Et bibelvers, der har forvandlet mit liv er: Vær stille og erkend at jeg er Gud!
Andre ord for at “være stille” er “slap af”, “giv slip” og “hold op med at kæmpe”.
Det er en tillokkende invitation fra Gud til at lægge vore bekymringer fra os
og søge ind i hans nærhed.


Sarah Young begyndte at skrive dagbøger,
og hun har siden udgivet dem som små andagtsbøger, hvor hun deler,
hvad hun erfarede, at Jesu sagde til hende fx:

I stedet for at planlægge og vurdere, så øv dig i at sige tak og vise,
at du har tillid til mig hele tiden.
Det er noget, der vil revolutionere dit livsmønster.


I stedet for at prøve at bekæmpe din frygt,
så koncentrer dig om at stole på mig
.

Kom til mig alle I som er trætte og tynget ned af byrder –
og jeg vil give jer hvile,
Matt. 11, 28


Den gode lærer

Jesus har mange forskellige betegnelser i biblen.
Han er Guds søn, Frelseren, Herren,
Den gode hyrde, Guds lam for blot at nævne nogle af dem.
Men for de mennesker, som var nærmest på Jesus i de tre og et halvt år
han trådte offentligt frem, var han også noget andet.
De kaldte ham Mester eller Rabbi.
Begge titler betyder det samme – nemlig lærer.

Allerede i Det gamle Testamente viser Gud sig som lærer.
I Salme 32 siger han:
Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå.
Jeg vil give dig råd.
Mit blik er rettet mod dig.

En erfaren skolemand fortalte engang, at han altid lagde mærke til lærerens rolle,
når han skulle vurdere en undervisningssituation.
Den gode undervisning opstod oftest der, hvor læreren var aktiv og nærværende
sammen med børnene i læringsprocessen.
Ud fra den betragtning må Jesus siges at være en særdeles god lærer!

Gud tilbyder at være vores lærer og helt konkret undervise
og give os råd livet igennem. Løftet gælder alt i vore liv.
Det kan handle om konkrete valg i forhold til arbejde, aktiviteter og projekter, vi er involveret i.
Det kan være handlinger og prioriteringer i samspillet med familie eller andre relationer.
Ja alle områder hvor vi kan have brug for vejledning og guidning.

Men en god læreproces fordrer også en god elev.
Og hvordan er den gode elev – hvordan kan man lære noget?
Det vigtigste er, at man har lyst til at lære noget!
At man ved, man kan blive klogere og ikke nødvendigvis selv har alle svar.
Man kan søge viden i “lærebogen”.
Man kan lytte opmærksomt til sin lærer og hyppigt sparre med ham undervejs.
Man kan øve sig og prøve at praktisere, hvad man lærer og erfarer.
Man kan udveksle erfaringer og samarbejde med sine “medstuderende”.

Ny undervisningsforskning viser, at det er helt afgørende for en god læreproces,
at eleven er klar over, hvad der skal læres og hvorfor.

Her behøver vi heller ikke være i tvivl, når vi har Jesus som lærer.
I Esajas kap. 48 hedder det fx således:
Jeg er Herren din Gud, som lærer dig, hvad der gavner,
som fører dig ad vejen, du skal vandre.
Gid du ville lytte til mine befalinger, så blev din fred som en flod
og din retfærdighed som havets bølger.


Og “pensum” finder vi overalt i bibelens bøger fx:
* Tag imod frelse gennem mig – og stol på mig af hele dit hjerte!
* Kast alle jeres bekymringer på mig og lev en dag ad gangen!
* Tilgiv hinanden – og døm ikke!
* Bed og arbejd – og glem ikke at hvile!
* Vær gavmilde med alt – for I vil høste, som I sår!
* Elsk hinanden – for størst er kærligheden!

En bøn:
Tak Jesus, at du vil undervise mig om den gode vej gennem livet.
Tak at du vil give mig råd, og at dit omsorgsfulde blik altid er rettet mod mig.
Tak at du er en nærværende, kærlig og indgribende Frelser.
Du er i sandhed den gode hyrde – og den gode lærer!
Gør mig modtagelig for dig og din undervisning.
Lad mig kunne høre dine gode råd og din stille kærlige guidning i mit indre.
Giv mig vilje, lyst og evne til at gå på den vej, du lærer mig.


Ja, Herre, lær mig at forstå dine veje,
vis mig den sti, jeg skal følge.

Lær mig at leve i din sandhed,
for du er min Gud og frelser.
Det er dig, jeg sætter min lid til.
Salme 25, 4-5