Månedsarkiv: maj 2016

Den rette væg

En midtvejskrise er mere noget, som henviser til det forkerte værdisystem,
end  til alderen i den gruppe, hvor den viser sig.
Pludselig indser du, at stigen, du har klatret på, hælder mod den forkerte væg.

Sådan beskriver en kristen psykolog mange menneskers oplevelse
af frustration, tristhed og meningsløshed, når de med alderen oplever,
at fx energi og helbred svækkes, og illusioner brister.

Den forkerte væg!
Hvad er det?
Karriere, sundhed, skønhed, rigdom, energi, popularitet, succes, medgang?

Bibelen foreslår os at træde lige spor på alle vore veje hen mod målet.
Med andre ord at hælde vores stige mod den rette væg –
i alle sammenhænge og i alle relationer i vore liv.
I familien, blandt venner, på arbejdspladsen, i menigheden.
I vores økonomi og øvrige ansvarsområder  –
ja, i al vores omgang med ressourcer og natur.

Jesus er meget konkret, når han snakker om,
hvad målet så er med os og det hele:
Vi skal elske Gud – og vi skal elske hinanden.

Altså – vi må tro på, at Gud har skabt os, elsker os og vil frelse os.
Tro på at Han er sammen med os hele livet,
og at han vil lede, styrke og hjælpe os gennem alt.

Og elske hinanden?
Ja, også det har Jesus gjort meget konkret i hans snak om,
at alt hvad vi ønsker, andre skal gøre mod os, skal vi også gøre mod dem.

Hvad er det, vi kan ønske af andre?
Forståelse, lydhørhed, omsorg, tilgivelse, anerkendelse, ærlighed,
respekt, accept, indleven?
Og størst af alt er kærligheden…

Tidsånden fortæller os, at vi selv skal skabe vore værdier,
selv finde vores egne meninger og sandheder.
Intet bliver længere givet til os i det moderne samfund –
hverken af traditioner eller familiebånd.

Hver enkelt menneske må finde sin egen vej i et
mylder af holdninger og værdier.
En virkelighed, der reelt fylder mange med meningsløshed –
og giver grobund for frygt og tomhed.

Gud tilbyder os hjælp –  lige ned i denne forvirring.
Han fortæller, at der faktisk er noget, der er gyldigt,
noget der er større end os selv og vore egne “sandheder”!

Noget der altid kan være et lys på vejen.
Noget der altid kan været anker i stormen.
Et kompas at rette sine tanker og handlinger ind efter –
midt i al forvirringen.

Vi vil stadig på vores livsrejse kunne opleve at blive forvirrede,
miste fodfæste, ængstes og synde ( = gå fejl af målet).

Men i alt det svære har Gud givet os et pejlemærke at
rette fokus, bøn og tanker hen imod,
så vi ikke bare driver hjælpeløse omkring overgivet
til tilfældigheder og mørke.

Vi skal ikke sætte vores tillid til os selv eller andre mennesker,
men til Ham, som selv går med os, ikke lader os i stikken
og aldrig svigter os, siger Han.

Tillid til Gud og kærlighed til medmennesket
er en væg, der kan holde i alle sammenhænge og i alle tider.
Den vil kunne bære trygt igennem alle aldre – lige hjem i evigheden 🙂

Jeg viser dig visdommens vej og leder dig af rette stier.
Hold fast ved mit råd og slip det ikke,
for mine ord vil føre dig sikkert gennem livet.
Ordsprogene kap. 4 vers 11 – 13