Nye briller

For nylig så jeg en film gennem en 3D-brille.
Der er virkelig stor forskel på at se i 3 dimensioner –
i stedet for de sædvanlige to.
En helt ny oplevelse af dybder og autensitet.

Når vi læser bibelen, er det også meget afgørende, hvilke briller vi har på.
Vi kan vælge at tage skepsis-briller på – eller tvivlens briller.
Måske de kritiske eller ligegyldighedens briller?

De rigtige briller at læse bibelen med er gennem korsets briller –
eller måske klarere sagt: gennem forsoningens briller.

Alt i bibelen både i Det gamle Testamente (GT)
og i det Nye Testamente (NT) skal ses og forstås
gennem den virkelighed, som udspandt sig på korset:
Hvor Gud selv gennem Jesus, tog vores synd –
og overvandt den smertefulde død, for at forene sig med os.

Arild Edvardsen forklarer det således:
Forsoningsværket er Guds store centrum.
Helt fra evighedens morgen har Gud centeret sig om dette.
Alle hans handlinger og hele hans Ord har været med dette værk for øje.

Alle skrifter, fortællinger og forbilleder i GT,
har 
Gud givet os med forsoningen for øje.
De skal alle være med til at kaste lys over forsoningsværket.
For at forstå GT rigtig må man have Guds forsoningsværk i tankerne-
ellers vil fortolkningen ikke blive sand.

I GT læser vi om tempeltjenestens mange regler for ofre og renselse.
Synd, oprør og ulydighed kunne betyde døden.
Dette kan synes så fjernt fra den kærlighedens Gud, vi tror på i NT.

Men ser vi på dette gennem forsoningens briller,
åbner der sig dybder, der på ingen måde skiller GT og NT.
Tværtimod!

Så ser vi en hellig Gud, som synd simpelthen ikke
kan overleve fællesskab med.
Derfor måtte Gud sørge for renselse og beskyttelse
af sine elskede mennesker.

På et tidspunkt vil Gud åbenbare sig og tale
direkte til folket på Sinaj bjerg.
Dette var farligt på grund af Guds hellighed og menneskets syndighed.

Så Gud giver nøje besked på, at hele bjerget skal spærres af,
så intet menneske kommer i fare.
Det sørger Moses for, men igen beder Gud ham advare folket.
Moses beroliger Gud med, at afspærringen er på plads,
men endnu engang får Moses besked på at advare folket.
En kærlig og beskyttende fars omsorg!

Gud er hellig, og synd kan bare ikke overleve i Guds nærhed.
Men Gud er også kærlighed – og han vil fællesskab med sit folk,
vil kommunikere med det og lede dets vej.

Gud laver derfor en aftale med sit folk –  Den gamle Pagt –
hvor han lover altid at være med dem,
hvis de vil vælge ham og holde hans bud.

Mennesket kan ikke holde sin del af aftalen – og bryder den.
Men det gør Gud ikke!
I stedet for at vende ryggen til sin skabning –
beslutter Gud i stedet at sørge for det hele selv!

Gud kommer derfor til os gennem Jesus, der viser, hvordan han er:
En elskende far, tilgivende, helbredende –  men stadig hellig.
Og til sidst giver han sig selv som skyldoffer på Golgata.

Dermed har han med sit eget blod sørget for det helt nødvendige:
renselse af synden, så han kan få fællesskab med os.
Han har forsonet sig selv med os!

Derfor tilbydes vi ”et par nye briller ”- en Ny Pagt!
Vores del i den er blot at vælge at tage imod denne gave i tro!
ALT andet i den aftale har vor himmelske Far selv sørget for 🙂

Gud skabte gennem hans død på korset
mulighed for fred og forsoning mellem sig selv
og alt på jorden og i himlen.
Kol. 1,20

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *