Pagtens børn

En dybt ulykkelig dame forklarede en præst, at hun var fortvivlet over sit kristenliv.
Jeg har virkelig forsøgt i så mange år, men jeg kan ikke leve som en kristen.
Jesus har gjort sit – kunne jeg dog bare gøre mit, sukkede hun.
Men, det er jo hele pointen, lød svaret –  Jesus har også gjort dit!

I opslaget Den NYE pagt, citerer jeg Leif Munk om de store vanskeligheder mange kristne
erfarer med at leve i den frihed, den nye pagt giver os.
Han skriver videre:

Jesus har allerede gjort det alt sammen.
Enhver kristen som lægger vægten på at handle ret og

opfylde bestemte krav i sit forhold til Gud, er på forhånd dømt til at fejle.
Dette kan være meget vanskeligt at forstå.
Mange af os er i vore kristne sammenhænge 
vokset op med en stærk udfordring
til at tjene Gud, og derfor ligger det nærmest i blodet på os,
at Gud må forvente noget af os – i det mindste at vi gør vort bedste.

I den nye pagt er det ikke vores opgave at gøre noget som helst!
Vores opgave er nu udelukkende at se og modtage!
For her er vi nemlig ikke ansatte eller partnere, der skal præstere,
men elskede børn, der må bo trygt i hjemmet og have fællesskab med Far i alle forhold.
Vores del er således nu at søge ind i Fars fællesskab –
og dagligt se og modtage, alt det vi har i ham.

Synden er fortsat i verden og i os mennesker,
men Jesu har taget den helt væk mellem Gud og mig.
Nu kan min synd ikke mere skille mig fra Gud og hans kærlighed.
Synden er stadig giftig, og vi advares gang på gang imod den i Bibelen.
For synd kan ødelægge så meget både i forholdet til andre mennesker og i mig selv.
Men den kan ikke længere ødelægge mit forhold til Gud pga. Jesus.

Når vi tager imod Jesus og hans offerdød i tro, giver han os ret til at kaldes Guds børn.
Han “genføder” mig som sit barn og dermed hans arving til alt i den nye pagt.
Bibelen forklarer, at det er Guds Ånd – Helligånden – der tager bolig i vores ånd,
og som nu hjælper os med alt det, vi har brug for som mennesker.
Han vil guide, oplyse, lede og forme os – og også hjælpe mod
syndens fortsatte ødelæggelser i vores kødelige liv.

Jeres liv er skjult med Kristus i Gud, forklarer Bibelen det i Kol. 3.3.
Konkret vil det sige, at leve i troen på, at Gud er fuldt ud tilfreds med os hver dag på grund af Jesus.
Vi skal ikke præstere det mindste, men kun være som en åben tragt vendt mod ham, der har den kraft og det liv, der kan få Åndens frugt til at udvikle sig.

Enhver gerning, gjort ud fra tanken om, at vi skal præstere noget, svækker forbindelsen til vintræet.

Magnus Malm var meget aktiv i forskellige kristne sammenhænge. Han endte på sofaen fuldstændig udbrændt gennem flere måneder.
Der erkendte han, at han som menneske kun har fået ét kald fra Gud –
og det er at komme til ham!
Hvad der skal ske derfra, er udelukkende Fars ansvar!

Guds mål er, at vi skal leve som fisken i vandet – at vi til alle tider og på alle
måder oplever os omgivet af hans kærlighed – og at dette skal medføre, at vi bliver
levende kanaler for den bølge af guddommelig kærlighed, som vælder frem fra ham – over Golgata – og til hvert menneske.
Derfor bør vi stadig søge Gud for at blive befriet og renset fra alt det, som hører ind under lovens forbandelse og i stedet bede ham åbenbare mere af den nye pagt, hvor det eneste Gud forventer af os, altså er, at vi skal være gode modtagere af alt det, han har givet os.

Bliv i min kærlighed!
Joh. 15,9

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *