Tag-arkiv: Taknemmelighed

Den lunkne lykke

Vi befinder os i en totalillusion!
En illusion som består i den opfattelse, at vi kan overvinde tilintetgørelsen,
og en illusion som siger, at vi skylder os selv vores tilværelse.

Sådan citerer Niels Nymann Eriksen i sin netop udgivne bog
Taknemmelighed Hjertets hukommelse” K. E. Løgstrup.
I denne bog forklarer Eriksen, at taknemlighed er som en stille revolution, der kan frigøre
indre kræfter og åbne os for verden omkring os.
Megen forskning har vist, at taknemlighed er fremmende for menneskelig trivsel og lykke.
Men vi må lære ægte taknemlighed, hvis ikke bare den skal blive overfladisk og falsk.

Vi bliver ikke taknemlige mennesker, ved at arbejde på at blive lykkelige, men ved at arbejde
på at fastholde nogle indsigter og afsløre nogle bedrag, som hele tiden truer med at
unddrage sig vores bevidsthed.

Vi bliver taknemlige, når vi vågner op af utaknemlighedens søvn!

Det grundmenneskelige vilkår er ifølge Løgstrup, at vi ikke har bragt os selv til verden,
men at vi skylder andre vores eksistens, skriver Eriksen.
Den vildfarelse, at vi skylder os selv livet, er ødelæggende for livsudfoldelsen, fordi den
gør mennesket til sin egen skaber og lægger en umenneskelige byrde på os.

Og han fortsætter:
Disse to illusioner gør, at troen på en magt, der har skabt og opretholdt verden,
forekommer unødvendig og livsfjern.
Og det til trods for at Guds eksistens i grunden er indlysende.
Intet kommer af intet.
Var Gud ikke til, ville der intet være.
Intet er mere indlysende end sammenhængen mellem vores eksistens og Gud.
Engang var dette en given tanke, som ikke krævede nogen udredning.
Men i takt med at totalillusionen tog over og mennesket så sig selv som sin egen skaber,
blev det indlysende dunkelt og fjernt.


Ifølge Løgstrup er grunden til, at vi foretrækker totalillusionen frem for troen og
taknemligheden, at vi foretrækker den lunkne lykke på egne betingelser
frem for den store lykke, som ligger i bevidstheden om at være overgivet
til den magt, som har skabt og opretholder livet.

Men hvorfor foretrækker vi så den lunkne lykke, vi kan takke os selv for,
frem for den store lykke som ligger i bevidstheden om at være overgivet til en større magt?

Løgstrup svarer:
Måske fordi vi frygter at miste ejerskab over vores liv, fordi vi holder fast ved det,
vi har erhvervet, som Gollum om sin ring i Ringenens Herre.

Men gennem taknemligheden kan vi holde disse to bedrag stangen – for taknemligheden
minder os om, at alt det vi har, er noget vi har fået givet.


Uanset hvor længe du lever, så vær taknemmelig for hver
eneste dag, du kan nyde.
Prædikerens Bog kap. 11 vers 8Fodring tilladt!

Er det gammel vin på nye flasker? –  spurgte psykologen på et kursus.

Og hun fortsatte selv: Nej og Ja!
Nej – fordi det først er de senere år, vi forskningsmæssigt har bevist, at det rent faktisk forholder sig sådan.
Ja –  fordi Bibelen er fuld af denne tankegang!

Emnet var positiv psykologi.
En forholdsvis ny forskningsretning, der fokuserer på, hvordan man får et godt liv.

Det handler ikke om at lukke øjnene for det besværlige –  eller blot prøve at ignorere det negative ved at tage ”Ja-hatten” på og smile!
Det handler i stedet om at blive klar over, hvad der rent faktisk skaber trivsel i os – ved at have en viden om, hvordan vores hjerne og psyke er skabt og reagerer.

I hjernen findes et område, der styrer vores følelse af at være trist og stresset.
Dette område aktiveres, når vi møder eller tænker på noget svært.

Men vi har også et center i hjernen, der giver os følelse af overblik og overskud – en oplevelse af, at jeg rent faktisk kan navigere i det svære og takle mit liv.
Dette center ligner en lille søhest, og forskere kan videnskabeligt måle, hvordan dette område rent fysisk skrumper eller vokser – afhængigt af hvad vi vælger at fokusere på.

Lyver vi for os selv ved at fornægte problemet og bare ”spiller glade”, sker der ikke noget positivt i søhestecenteret.
Hænger vi fast i det svære, øges tristheden og frustrationen –  og søhesten skrumper!

Vælger vi derimod at fokusere på det formildende – det positive i situationen eller i livet generelt, vokser søhesten – og oplevelsen af indre glæde og overskud bliver større.

Det betyder, at vi faktisk kan gøre en forskel – også i vort eget liv! 🙂

Bibelen taler sandt, når den lærer os, at det vi sår, vil vi høste.
Også i forhold til vores egen livstrivsel.

Det kan godt kræve lidt øvelse at vende sin tankegang om på den måde.
En praktisk måde kan være at nedskrive tre gode ting, inden man lægger sig til at sove.
Man kan også bevidst vælge at fortælle mindst en god ting først, når man mødes med andre.
Eller i løbet af dagen at formulere små takkeemner i sine tanker.

Hvordan er ikke så afgørende – det vigtige er, at vi husker at fodre søhesten 😉

Desuden opfordrer jeg jer, kære venner, til at fokusere jeres tanker på det, der er sandt og ædelt, ret og rent, det man værdsætter og taler godt om, ja alt hvad der udmærker sig og er værd at rose.
Filip. kap. 4 v. 8