Tag-arkiv: Jesu fuldbragte værk

Den rigtige stol

En lille 8-årig dreng kom ind på skolens kontor.
Han var meget ked af det – og stod et øjeblik og puttede sig ind til den voksne.
Så pegede han mod en lænestol i hjørnet og sagde:
Skal vi ikke sætte os over og snakke i “Jeg har det ikke så godt- stolen”!

I hans erfaring var “Jeg har det ikke så godt – stolen”,
der man satte sig, når hele verden gik imod en,
og man bare trængte til trøst 🙂

Når vi beder til Gud, kan vi også opfatte situationen,
som en “Jeg har det ikke så godt – stol”,
hvor vi kan sidde sammen med vor himmelske Far en lille stund.
Her kan vi fortælle ham om alt det, der trykker og bekymrer os.
Vores frygt og tvivl  – og vore ønsker og kampe.
Det er godt – og Gud siger, at vi frimodigt skal komme til ham med alt.

Men set fra Guds perspektiv sidder vi slet ikke i en
“Jeg har det ikke så godt – stol”.
Der sidder vi i stedet med ham i en “Alt er bragt i orden -stol”.

Bibelen er fuld af Guds løfter til os – løfter om hjælp og nærvær i enhver situation.
Løfter om at alt er ordnet, alt er betalt, alt er sonet, alt er tilgivet,
når vi omvender os i tro til Jesus.

Derek Prince gennemgår i bogen Købt med blod – Din aftale med Gud,
hvad der ifølge bibelen egentligt skete på korset,
da Jesus gav sit liv for os.

Der er tale om ni udvekslinger forstået på den måde,
at Jesus tilbyder at “bytte liv” med os –
så han tager alt det onde, mens vi kan få del i al det gode.

De ni udvekslinger er kort fortalt:
(Her blot med en enkel bibelhenvisning)

1) Jesus blev straffet, for at vi kunne få tilgivelse (Ef. 1,7)
2) Jesus blev såret, for at vi kunne blive helbredt (Matt. 8, 17)
3) Jesus blev gjort til synd, for at vi kunne få retfærdiggørelse (2. Kor. 5,21)
4) Jesus døde vores død, for at vi må leve hans liv (Rom. 6, 23)
5) Jesus blev gjort til en forbandelse, for at vi kunne få velsignelse (Ap. G. 10,38)
6) Jesus udholdt fattigdom, for at vi kunne få overflod (Joh.10,10)
7) Jesus bar vores skam, for at vi kunne få del i hans herlighed (Heb. 12,2)
8) Jesus udholdt forkastelse, for at vi kunne få Guds anerkendelse (Esajas. 53,3-6)
9) I Jesus døde det gamle menneske – for at det nye menneske kan leve i os (Rom. 6, 6-14)

Nogle af disse udvekslinger kan være kendte for os – andre mere fremmede.
Vore omstændigheder og livserfaringer kan synes så fjernt fra
disse løfter – og rigtigt er det, at først i evigheden vil vi se dem foldet helt ud.

Men bibelen råber alligevel til os på alle sider,
at Guds frelse og kærlige planer med os står fast.

Så vi opmuntres til på vores livsrejse  – uanset omstændighederne
fortsat at søge dybere og dybere ind i Guds løfter
og Guds sandheder for vore liv.

Opmuntrer os til at stole på, at der trods alt  –
uden om vores menneskelige erfarings-virkelighed,
er en endnu større og sand virkelighed – Guds virkelighed!

Opmuntrer os til at bede Komme dit rige!
og Lad din vilje ske!

Opmuntrer os til personligt
at tage imod løfterne i tro
ved at takke for dem
og bekende dem i vores liv.

Inviterer os til at overgive vore liv –
ånd, sjæl og legemer helt i hans varetægt
og trygt tage alt af hans hånd.
I barnlig tillidsfuld tro på –  at han så mere og mere
vil forvandle vores mørke til lys
pga. Jesu fuldbragte værk på korset.

Måske begynder vi så vores bøn i  “Jeg har det ikke så godt – stolen”,
men vores Amen kan blive sagt i “Alt er bragt i orden – stolen”.

Jeg ønsker for jer, at I hele tiden må vokse
i jeres forståelse
af Gud og vores Herre Jesus Kristus,
og derved opleve
en stadig større rigdom af nåde og fred.
2. Pet. 1, 2

.