Der står skrevet…

Det fortælles, at den verdensberømte forlægger W. R. Hearst læste om et bestemt maleri,
som han blev meget interesseret i at erhverve.
Han sendte sine folk ud for at finde det, men de vendte tilbage med uforrettet sag.
Et år senere kom en af hans ansatte og fortalte begejstret, at nu var maleriet endelig fundet.
Hvor ville Hearst vide.
I deres kælder, lød svaret. De har hele tiden ejet det selv!
Sagen var, at Hearst aldrig læste den bog, hvori der var opført, alt hvad han ejede.

Max Lucado fortæller, at det græske ord for “velsignet” er Makarios.
Makarios var navnet på en ø ud for Grækenland.
Den var kendt som “Den velsignede ø”, fordi den var selvstændig.
Beboerne behøvede ikke at forlade øen for at få deres behov opfyldt.
Naturens ressourcer på øen var så rige, at alt det, der var nødvendigt for at nyde livet,
allerede var der!

Bibelen er en bog fyldt med velsignelser, som Gud ønsker hans børn skal have.
Den største af dem alle er frelsen ved tro på Jesu og hans offer på Golgatha.
Men der er mange flere velsignelser.

Et ord til dagen siger det således:
I samme øjeblik du stoler på Kristus som din frelser, bliver han din konge,
og du begynder at leve dit liv i hans kongerige.
Du behøver ikke at træde ud af det, og begive dig andre steder hen for at finde det,
du har brug for, for det er alt sammen lige rundt om dig, som en ø af velsignelser.
Du behøver ikke at stræbe efter Guds velsignelse, du skal simpelthen “tune ind” 
og tage imod dem.

Hearst ønskede brændende at få et maleri – som han allerede ejede uden at vide det.
Bibelen fortæller, at vi på grund af Jesu offer allerede har fået så mange velsignelser.
Men også de ligger ofte gemt og glemt utilgængelige for os i vore “kældre”,
uden vi får glæde af dem.

Måske fordi vi glemmer at læse i den bog, der fortæller om,
hvad Jesu rent faktisk har købt hjem til os.

Måske fordi løfterne er så overvældende, at vi har svært ved at tro på, at de kan være sande.

Måske fordi tvivl og anfægtelser får os til at tro på fjendens løgn om,
at de måske er forbeholdt nogle “særlig fromme”, men da ikke gælder mig og mit liv!

Måske fordi det med “Guds rige midt iblandt os” er usynligt – og vi ikke helt forstår,
hvordan det kan få nedslag i vores synlige virkelighed, der ofte kan opleves helt anderledes!

Måske fordi det er en manglende erfaring for os at modtage andet “i tro”
end selve budskabet om frelsen.

Måske fordi vi helst kun vil læse om gaverne – og ikke om forudsætningerne for dem ,
fx omvendelse og Guds principper for et godt menneskeliv…

Måske fordi vi prøver at fortjene eller arbejde os til velsignelserne i stedet
for “blot” at modtage dem som børn ville gøre.

Måske fordi…?

Uanset alle “måskeer” står Bibelen der fortsat med sit udfordrende, løfterige og
provokerende “Der står skrevet”…!
At Guds ord står fast for evigt.
At alle Guds løfter har fået deres i Ja i Jesus.
At os til fred kom straf over ham.
At fik lægedom ved hans sår.
At vi i Kristus har fået alt, hvad vi har brug for til liv og Gudsfrygt.

Bring hele min tiende til forrådskammeret,
så der bliver rigeligt 
med mad i mit hus.
Sæt mig på prøve, så skal I se,
at jeg åbner 
himmelens sluser
og overøser jeg med velsignelser.
Mal. 1,3

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *